Mineria

La mineria és el procés d’extracció de minerals d’interès industrial del subsol. El lloc on es produeix l’extracció s’anomena mina. 

Mina. Font