Roques

Les roques estan formades per minerals, s’utilitzen com a materials en la construcció, per exemple la ceràmica. 
Les tres roques més conegudes són: 
– Roques ígnies o magmàtiques: són roques que s’han format a partir del refredament d’un magma 

– Roques sedimentàries: són roques que es componen de residus o detrits d’altres roques interiors 
– Roques metamòrfiques: són roques que es creen en sotmetre qualsevol classe de roca a altes pressions o temperatures sense que s’arribi a fondre. 
Alguns exemples de roques: 
Marbre: El marbre és molt dur, de colors molt variats (blanc, rosa, verd…) Sovint té línies d’altres colors, que es diuen vetes. Aquesta roca es fa servir molt en la construcció.
 

Roca Font

Pissarra: La pissarra és negra i se separa fàcilment en làmines. Es fa servir en les teulades. 

Roca Font

Argila: L’argila està formada per granets molt fins. Quan es mulla se li pot canviar la forma. S’utilitza per fer ceràmica, teules i maons. 

Tret de: Pinterest